پیوندها


پست الکترونیک : 

شماره تماس : 08337265122

 


نقش تربیتی استاد بسیجی

استاد فقط آموزنده‌ی دانش نیست؛ بلکه منش استاد و روش استاد می تواند مربی باشد؛ استاد، تربیت کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد، علی‌الظاهر از تأثیر بقیه‌ی عوامل مؤثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی متعلم بیشتر است؛ ... گاهی استاد می تواند یک کلاس را، یک مجموعه‌ی دانشجو یا دانش‌آموز را با یک جمله‌ی بجا تبدیل کند به انسان های متدین.
(رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضا هیات علمی بسیجی دانشگاه ها؛ 86/04/02)

         رهبر معظم انقلاب