به اطلاع اساتید محترم می رساند که طبق ابلاغیه معاونت نیرو انسانی بسیج اساتید از این پس گواهی فعالیت بسیج به اساتیدی داده می شود که شرایط ذیل را دارا باشند:

1- هر استاد باید در یک قشر از اقشار بسیج پرونده پرسنلی بسیج داشته باشد.

2- عضو حلقه های صالحین در کانونهای مربوط به خودباشد.

جهت دانلود مدارک ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.


نقش تربیتی استاد بسیجی

استاد فقط آموزنده‌ی دانش نیست؛ بلکه منش استاد و روش استاد می تواند مربی باشد؛ استاد، تربیت کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد، علی‌الظاهر از تأثیر بقیه‌ی عوامل مؤثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی متعلم بیشتر است؛ ... گاهی استاد می تواند یک کلاس را، یک مجموعه‌ی دانشجو یا دانش‌آموز را با یک جمله‌ی بجا تبدیل کند به انسان های متدین.
(رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضا هیات علمی بسیجی دانشگاه ها؛ 86/04/02)

         رهبر معظم انقلاب